Phòng Hợp tác Quốc tế xin thông tin về Chương trình Học bổng sau đại học năm 2022 của Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand.
 
Thông tin tóm tắt:
Tên chương trình / học bổng Scholarship for Excellent Foreign Students
Loại chương trình / học bổng (*) Học bổng Thạc sĩ / Tiến sĩ
Đơn vị / tổ chức Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand
Thông tin tổng quát * Số lượng: 40
* Học bổng thạc sĩ: 2 năm, học bổng tiến sĩ: 3 năm
* Nhập học tháng 8/2022
* Các lĩnh vực được cấp học bổng: Biochemical Engineering/ Biochemistry, Chemical Engineering/ Chemistry, Civil Engineering, Computer Engineering/ Science, Electrical Engineering, Energy Technology/ Management, Engineering Management, AI and Internet of Things, Environmental Engineering/ Science/ Technology/ Management, Industrial Engineering & Logistics Systems, Digital Engineering, Logistics & Supply Chain Systems Engineering, Management Technology, Materials Engineering/ Science/ Technology, Mechanical Engineering.   
Điều kiện/tiêu chuẩn * Có bằng cấp phù hợp với chương trình dự định học
* Kết quả học tập tốt (trong top 20% của lớp đã học)
* Thỏa mãn yêu cầu đầu vào và được chấp nhận vào chương trình dự định học của SIIT
*  Có hai thư tiến cử/ giới thiệu
* Thông thạo tiếng tiếng Anh (IELTS từ 4.5 trở lên)
*  Không cùng lúc nhận học bổng khác
Quyền lợi * Học bổng toàn phần, bao gồm: học phí và các phí liên quan, sinh hoạt phí 10.000 Baht/tháng, phí bảo hiểm, vé máy bay khứ hồi, phí visa, lệ phí sân bay…
Cách thức nộp hồ sơ * Ứng viên cần chuẩn bị hồ sơ (theo định dạng jpeg., jpg., PDF. format) bao gồm:
1. A statement of purpose (At least one page of a statement of purpose)
2. A Curriculum Vitae (CV) or resume
3. An official transcript or current transcript (Master: Bachelor’s degree transcript with at least GPA. 2.75; Doctor: Bachelor’s degree transcript, and Master’s degree transcript with GPA. 3.50)
4. Certificate of English proficiency test (if any) (TOEFL (PBT 400+, or IBT 32+); IELTS 4.5+; TOEIC 500+; TU-GET PBT 400+, or CBT 32+) 
5. Citizen ID card or passport
6. Research paper, publication or certificates (if any)
7. Recent photograph (1 x 1.5 inches’ size as jpeg. only)
Nộp online theo đường dẫn:  http://graduateadmission.siit.tu.ac.th/
Hạn cuối nộp hồ sơ 15-03-22
Link tham khảo https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=397

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190