Học phần Nhiệt đới là một chương trình được thiết kế chuyên biệt cho sinh viên quốc tế tham gia học tập, nghiên cứu về môi trường, nông nghiệp, khoa học đất, thủy sản, kinh tế, giáo dục, văn hóa, ngôn ngữ học, và đời sống,..của Việt Nam  -một quốc gia nhiệt đới (đặc biệt là miền Nam). Ngôn ngữ giảng dạy chính của chương trình là Tiếng Anh và cũng có hướng dẫn bằng tiếng Pháp khi học viên có yêu cầu. Học viên sẽ tự chọn các học phần/ khóa học của chương trình. Các khóa học luôn được mở thường xuyên.

Học phần Nhiệt đới đã tạo mới cũng như tăng cường các mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Cần Thơ và các Viện, Trường thuộc các khu vực phi nhiệt đới hoặc các trường tại các khu vực có điều kiện môi trường khác biệt so với Đồng bằng sông Cửu Long. 

Khi tham gia Chương trình Học phần Nhiệt đới, học viên sẽ có cơ hội khám phá môi trường sinh thái đa dạng và nền văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như khắp đất nước Việt Nam. Qua đó học viên sẽ biết thêm về môi trường nhiệt đới xung quanh đất nước Việt Nam.

Học phần Nhiệt đới được thiết kế phù hợp cho sinh viên đại học và sau đại học khám phá và tìm hiểu một quốc gia nhiệt đới như Việt Nam. Các tín chỉ của chương trình Học phần Nhiệt đới đã được công nhận và ó giá trị chuyển đổi trên nhiều Viện, trường, quốc gia. Trong những năm qua, Đại học Cần Thơ đã thu hút hàng trăm sinh viên từ các nước Nhật Bản, Hoa Kỳ, Phần Lan, Úc, v.v, ... tham gia Chương trình Học phần Nhiệt đới.

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190