Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2017, diễn ra từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 2 năm 2017 tại Singapore, nhằm mục đích kết nối các thủ lĩnh sinh viên trên toàn thế giới, thông qua các hoạt động hấp dẫn, để nâng cao khả năng của sinh viên trong giao lưu văn hóa tương tác và hợp tác, hơn nữa sẽ trang bị cho họ để trở thành các nhà lãnh đạo hiệu quả trong tương lai.

Chi phí tham dự chương trình:

- Phí đăng ký: SGD 80

- Phí tham dự chương trình: SGD 880 

Tham khảo thêm tại website at www.ayltlc.com hoặc Facebook: www.facebook.com/AYLTLC.  

Có 2 cách đăng ký tham dự chương trình:

1. Đăng ký trực tuyến tại tại đây. Hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ được kích hoạt sau khi click vào nút “Online Application”.

2. Tải các mẫu đơn đăng ký tại đây. Hoàn thành và nộp các mẫu đơn đăng ký về địa chỉ email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Xem thêm brochure để có thông tin chi tiết.  

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190