Phòng Hợp tác Quốc tế nhận được thông tin về Chương trình "Student Mobility Program" học kỳ mùa xuân 2017 của Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang.

Sinh viên trao đổi có thể nhận được học bổng (GKS) bao gồm vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm, sinh hoạt phí 450 USD/ tháng/ học kỳ, phí chuẩn bị chỗ ở 1 lần 180 USD tại Khuôn viên trường.

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 02/12/2016.

Thông tin cho tiết vui lòng tham khảo: 

http://io.its.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/Guide-for-GNU-Student-Mobility-Program-Spring-2017.pdf

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190