Trường Đại học Kanazawa khởi động chương trình trao đổi sinh viên năm học 2017-2018 với tổng cộng 5 chương trình trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm dành cho sinh viên đến từ các trường có thỏa thuận trao đổi với Kanazawa.

Hạn nộp hồ sơ:

- 21/11/2016: chương trình C, D, E (nhập học tháng 4)

- 28/02/2017: Chương trình A, C, D và E (nhập học tháng 10) 

 Ghi chú: Ứng viên chỉ được chọn 1 chương trình để nộp đơn tham gia.

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo link theo sau để biết thêm thông tin chi tiết về từng chương trình và mẫu đơn đăng ký dự tuyển:

http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000058.html 

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190