New Page 1

Nhân dịp thăm và làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn đại biểu Đại học Quốc lập Trung ương (National Central University - NCU), Đài Loan sẽ tổ chức phỏng vấn các ứng viên chương trình học bổng của NCU.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14g00 -17g00, Ngày 11 tháng 10 năm 2016

2. Địa điểm: Hội trường Lầu 5, Nhà Điều hành Đại học Cần Thơ

3. Đối tượng tham gia phỏng vấn: Các cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường

4. Chuẩn bị Hồ sơ: Bằng, bảng điểm, Sơ yếu lý lịch (tất cả bằng tiếng Anh) và chứng chỉ tiếng Anh.  

Đăng ký phỏng vấn tại: https://goo.gl/VAwdVS

hoặc: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg8skF23kjQpVwCBimsN8qNYxN23Abs4NfDyf19G9xVN

 

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190