PHTQT nhận được thông báo về học bổng Erasmus+ từ trường Đại học Groningen - Hà Lan. Đây là chương trình học bổng mà ĐHCT là một thành viên trong mạng lưới giúp hỗ trợ kinh phí cho trao đổi sinh viên (ĐH, ThS, TS) và trao đổi cán bộ.
 
Hạn chót để nộp hồ sơ là 21/10/2016. Toàn bộ hồ sơ được nộp trực tiếp online qua trang web của chương trình. 

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190