Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo buổi giới thiệu học bổng và phỏng vấn sinh viên trực tiếp của đại diện Trường Đại học Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan  

Thời gian: 9g30 ngày 19/10/2016

Địa điểm: Hội trường lầu 5, Nhà Điều hành Đại học Cần Thơ 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm 

Đính kèm

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190