Nhân dịp đến thăm và làm việc với Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 25/10/2017, Trường National Central University - Đài Loan sẽ tổ chức phỏng vấn ứng viên để cấp học bổng (poster đính kèm).
 
Kính nhờ Quý Thầy Cô thông báo rộng rãi cho các bạn sinh viên và cán bộ trẻ biết và tham dự phỏng vấn. Các ứng viên có thể đăng ký trực tiếp theo thông tin trong poster, hoặc đến đăng ký và được phỏng vấn trực tiếp.
 
Thời gian: 14h00 thứ tư 25/10/2017
 
Địa điểm: Hội trường 1, Lầu 5, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ.

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190