CHƯƠNG TRÌNH

Trao đổi sinh viên nghiên cứu 18 tháng

kết hợp học bổng MEXT tai Trường Đại học Hosei - Nhật Bản năm 2022

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo chương trình Trao đổi sinh viên nghiên cứu 18 tháng kết hợp học bổng MEXT tại trường Đại học Hosei - Nhật Bản năm 2022. Dưới đây là thông tin chi tiết

Tên chương trình / học bổng 2022 Government-Sponsored International Student Recruitment Initiative
Loại chương trình / học bổng Trao đổi sinh viên kết hợp nộp hồ sơ học bổng MEXT
Đơn vị / tổ chức Trường Đại học Hosei - Nhật Bản
Thông tin tổng quát * Số lượng: 1 
* Thời gian trao đổi: 9/2022 - 3/2024 (18 tháng)
* Tình trạng sinh viên: nghiên cứu viên (không cấp bằng)
Điều kiện/tiêu chuẩn * Sinh viên, học viên sau đại học do ĐHCT tiến cử
* Có chứng chỉ ít nhất là N2 (tiếng Nhật) hoặc B2 (tiếng Anh), hoặc tốt nghiệp chương trình học trước đó bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
* Không tham gia dự tuyển học bổng MEXT 2022 ở trường đại học Nhật Bản khác
Quyền lợi * Miễn học phí
* Sinh hoạt phí và chi phí di chuyển
* Hỗ trợ tìm chỗ ở (sinh viên tự thanh toán)
Cách thức nộp hồ sơ * Qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Qua bưu điện:

Hosei University

Global Education Center (MEXT)

(2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8160 Japan)

* Ứng viễn sẽ được xem xét, đánh giá hồ sơ và phỏng vấn (điện thoại, email, video call…) bởi ĐH Hosei
* Hồ sơ ứng viên đạt yêu cầu sẽ được tiến cử đến MEXT (kết quả cuối cùng có thể có vào đầu tháng 6/2022)
Hạn cuối nộp hồ sơ 28-01-22
Link tham khảo https://www.hosei.ac.jp/gs/

 

 

 

 

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190