Từ ngày 15 đến 17/5/2017, Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp và làm việc với đại diện JICA-Tokyo, Văn phòng Liên lạc JICA tại TP. Hồ Chí Minh và giáo sư các trường đại học Nhật Bản gồm Trường Đại học Hokkaido, Trường Đại học Hàng hải và Công nghệ Tokyo (TUMSAT), Trường Đại học Kagoshima, Trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo (TUAT) và Trường Đại học Osaka.

 

Buổi làm việc với các trường đại học Nhật Bản

 

Một trong những nội dung chính được hai bên thảo luận trong đợt làm việc là thống nhất các nội dung cần điều chỉnh cho các đề cương chi tiết học phần và hình thức giảng dạy các học phần của 03 chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Anh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trường.


Bên cạnh đó, hai bên cũng có những thảo luận về việc trao đổi tín chỉ, trao đổi sinh viên và chính sách học bổng giữa các trường và hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA.

 

Ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

 

 (Tin, ảnh: Ban quản lý Dự án ODA)

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190