Sáng ngày 07/4/2017, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức họp trực tuyến với TS. Kathy Wigal, Trường ĐH Arizona, Hoa Kỳ, Giám đốc Dự án BUILD-IT và TS. Phương Nguyễn, Điều phối viên Dự án tại Việt Nam. Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng cùng đại diện các đơn vị: Khoa Công nghệ, Phòng Đào tạo, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí, Phòng Hợp tác Quốc tế. 
 

Họp trực tuyến với Trường ĐH Arizona về Dự án BUILD-IT


Dự án BUILD-IT (Building University-Industry Learning and Development through Innovation and Technology - Xây dựng liên minh trường đại học-doanh nghiệp thông qua đổi mới và công nghệ) thúc đẩy  quan hệ đối tác đa dạng giữa chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học để liên kết chương trình giảng dạy khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong các trường đại học Việt Nam phù hợp với nhu cầu và năng lực của các đối tác doanh nghiệp. Dự án BUILD-IT của Chính phủ Hoa Kỳ, được tài trợ bởi USAID (Cơ quan phát triển Hoa Kỳ tại Việt Nam) và được thực hiện bởi Trường ĐH Bang Arizona với mục tiêu tăng cường các chính sách đổi mới chương trình và thể chế giáo dục đại học; nâng cao năng lực trường đại học trong việc xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, có sức ảnh hưởng và cải thiện hiệu quả chất lượng đầu ra của chương trình; đồng thời thúc đẩy mô hình hợp tác giữa trường đại học và khối doanh nghiệp tư nhân.
 

Các hoạt động Dự án BUILD-IT triển khai bao gồm: các sự kiện kết nối doanh nghiệp dành cho sinh viên; các buổi tập huấn kỹ năng quản trị dành cho nhà lãnh đạo trường; các diễn đàn khuyến khích sự tham gia của nữ giới trong các ngành Khoa học, công nghệ và toán học (STEM); tổ chức các buổi đào tạo về kiểm định chất lượng trường đại học, kiểm định ngành theo chuẩn quốc gia; những buổi đào tạo về đổi mới phương pháp giảng dạy dành cho giảng viên hay những buổi đào tạo về đổi mới chương trình đào tạo kết hợp giữa kiến thức học thuật và thực tiễn từ doanh nghiệp.
 

Cuộc họp với Giám đốc và Điều phối viên Dự án BUILD-IT nhằm tổng kết, đánh giá lại những hoạt động trong chiến lược đổi mới của Trường ĐHCT thời gian qua và định hướng trong thời gian tới. Cụ thể, Trường ĐHCT tiếp tục cử đoàn công tác tham gia hội thảo của BUILD-IT sẽ được tổ chức vào tháng 5 tại Nha Trang, để trình bày những chiến lược hành động theo định hướng đổi mới đã được các đơn vị thống nhất và được Hiệu trưởng Nhà trường thông qua.
 

TS. Kathy Wigal (giữa), Giám đốc Dự án BUILD-IT tại cuộc họp

PGS.TS. Hà Thanh Toàn (giữa) cùng đại diện các đơn vị tham gia cuộc họp

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190