Là một địa chỉ đáng tin cậy cùng với sự phát triển lớn mạnh trong thời gian qua, Trường ĐHCT đã thu hút nhiều đối tác là các viện, trường, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hội và thảo luận các khả năng hợp tác.
 

Ngày 28/02/2017, sau thời gian dài thảo luận, trao đổi giữa hai bên, Trường ĐHCT đã tiến tới ký kết hợp tác với Công ty Kobe Digital Labo, Nhật Bản với mục tiêu thúc đẩy trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Được thành lập năm 1995, Kobe Digital Labo là công ty cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin. Tháng 4 năm 2006, Trung tâm Công nghệ phần mềm - Đại học Cần Thơ (CUSC) đã ký kết hợp tác với Kobe Digital Labo đặt nền tảng cho gia công phần mềm.
 

Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết sẽ tạo điều kiện để hai bên triển khai một số hoạt động hợp tác trong thời gian tới như: trao đổi cán bộ; tiếp nhận sinh viên thực tập; thực hiện các dự án nghiên cứu, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học,...
 

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT và ông Yamaguchi Kazuhiro, Giám đốc Công ty Kobe Digital Labo, đại diện hai đơn vị ký kết bản ghi nhớ hợp tác

 

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190