Ngày 21/10/2020, Trường ĐHCT tổ chức lễ ký kết hợp tác với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) với đại diện là TS. Christoph Klinnert, Giám đốc Chương trình MCRP. Tham dự lễ về phía Trường ĐHCT có GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. 

Lễ Ký kết hợp tác với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức diễn ra tại phòng họp 1, Nhà điều hành


Hơn 20 năm qua, GIZ đã triển khai các hoạt động hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam. Theo đó, GIZ Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp triển khai "Chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (MCRP) với một loạt các biện pháp dựa trên tiếp cận của con người và khoa học kỹ thuật được thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021 tại 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm thúc đẩy sự thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của vùng.
 

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu chào mừng

và giới thiệu tổng quan về Trường ĐHCT


Nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp thực hiện mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, đồng thời xây dựng chương trình hành động, triển khai các hoạt động hợp tác chiến lược giữa hai bên, GIZ Việt Nam và Trường ĐHCT đi đến ký kết bản ghi nhớ hợp tác với mục tiêu tạo nền tảng cho sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác giữa hai bên liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL.


Các nội dung hợp tác giữa hai bên như: nghiên cứu phát triển công cụ và kỹ thuật cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững ĐBSCL; giới thiệu và nhân rộng những cải tiến trong các lĩnh vực liên quan như: nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, quản lý và bảo vệ nguồn nước; xây dựng và thể chế hóa phương pháp tiếp cận, hướng dẫn và chính sách tập trung liên kết vùng; nâng cao năng lực kỹ thuật và thể chế, đặc biệt cho nguồn nhân lực địa phương; chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm thực tế và huy động nguồn lực tài chính;...
 

TS. Christoph Klinnert, Giám đốc Chương trình MCRP, phát biểu


Chia sẻ tại buổi lễ, TS. Christoph Klinnert, Giám đốc Chương trình MCRP bày tỏ niềm vui mừng khi bản ghi nhớ hợp tác giữa GIZ Việt Nam và Trường ĐHCT được ký kết, đây sẽ là nền tảng vững chắc ban đầu để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa GIZ Việt Nam và Trường ĐHCT trong thời gian tới. TS. Christoph Klinnert đánh giá cao vai trò quan trọng của Trường ĐHCT trong phát triển các giải pháp và tiến bộ khoa học kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vùng ĐBSCL. Với những thuận lợi, khả năng và tiềm lực của nhà trường, ông tin rằng Trường ĐHCT sẽ có đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của vùng trong tương lai. 

GS.TS. Hà Thanh Toàn và TS. Christoph Klinnert với bản ghi nhớ hợp tác được ký kết

 

Trao quà và chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ


(Tin, ảnh: Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT)

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190