- Đơn vị, cán bộ gửi tài liệu hoặc văn bản cần xác nhận (từ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật sang tiếng Việt, và ngược lại) đến phòng Hợp tác Quốc tế.

- Khi đến liên hệ xác nhận bản dịch, đơn vị hoặc cán bộ cần mang theo e-file  nếu có những chỉnh sửa cần thiết. Hoặc có thể gửi email trước đến cán bộ Phòng HTQT có liên quan : (Khi gửi bản dịch, Quý thầy, cô vui lòng để lại số điện thoại để tiện liên hệ)

+ Gửi bản dịch cần xác nhận từ  tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại đến Thầy Nguyễn Hoàng Phụng (email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc Cô Lim Ngọc Hân (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Gửi bản dịch cần xác nhận từ  tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại đến Cô Hồ Thị Ngọc Nương (email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

+ Gửi bản dịch cần xác nhận từ  tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại đến Cô Nguyễn Thị Huyền (email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 

File bản dịch Anh Việt - Việt Anh cần thêm phần xác nhận phía cuối trang của Phòng Hợp tác Quốc tế như mẫu

- Tiến hành gửi bản dịch đã xác nhận về đơn vị hoặc cán bộ 

- Quý Thầy, Cô liên hệ phòng KHTH để đóng mộc (lưu ý: nhớ kèm theo bản gốc và bản dịch để đóng mộc giáp lai)

Các mẫu dịch thuật:

› Bằng đại học - ĐHCT.

› Chứng nhận học bổng chính phủ Nhật - Viện Công nghệ Kyoto.

› Hợp đồng lao động không có thời hạn.

› Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

› Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa.

› Quyết định bổ nhiệm và xếp lương Phó Giáo sư.

› Quyết định cử CB đi nước ngoài

› Quyết định Nghiên cứu sinh (PhD) đi nước ngoài.

› Quyết định Sinh viên Cao học (Thạc sĩ) đi nước ngoài.

› Quyết định SV bậc đại học đi nước ngoài.

› Sắc lệnh thành lập Viện Đại học Cần Thơ.

› Thông báo trúng tuyển - Viện Công nghệ Kyoto.

› Xác nhận quá trình công tác

 

 

 

 

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, quận Ninh Kiều, TPCT 
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190