- Đơn vị, cán bộ gửi tài liệu hoặc văn bản cần xác nhận (từ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật sang tiếng Việt, và ngược lại) đến trợ lý hợp tác quốc tế của đơn vị để hỗ trợ dịch tài liệu (đính kèm bản nguồn).

- Trợ lý hợp tác quốc tế của đơn vị gửi tài liệu đã dịch cho phòng Hợp tác Quốc tế qua email như sau:

+ Gửi bản dịch cần xác nhận từ  tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại đến Thầy Nguyễn Đăng Khoa (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc Thầy Nguyễn Hoàng Phụng (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

+ Gửi bản dịch cần xác nhận từ  tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại đến Cô Hồ Thị Ngọc Nương (email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

- Khi dịch xong, cán bộ PHTQT sẽ email báo cho trợ lý hợp tác quốc tế của đơn vị.

- Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên liên hệ phòng KHTH để đóng mộc (lưu ý: nhớ kèm bản gốc vào bản dịch để đóng mộc giáp lai)

File bản dịch Anh Việt - Việt Anh cần thêm phần xác nhận phía cuối trang của Phòng Hợp tác Quốc tế như mẫu

Các mẫu dịch thuật:

› Bằng đại học - ĐHCT.

› Chứng nhận học bổng chính phủ Nhật - Viện Công nghệ Kyoto.

› Hợp đồng lao động không có thời hạn.

› Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

› Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa.

› Quyết định bổ nhiệm và xếp lương Phó Giáo sư.

› Quyết định cử CB đi nước ngoài

› Quyết định Nghiên cứu sinh (PhD) đi nước ngoài.

› Quyết định Sinh viên Cao học (Thạc sĩ) đi nước ngoài.

› Quyết định SV bậc đại học đi nước ngoài.

› Sắc lệnh thành lập Viện Đại học Cần Thơ.

› Thông báo trúng tuyển - Viện Công nghệ Kyoto.

› Xác nhận quá trình công tác

 

 

 

 

Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Cần Thơ. 
Lầu 3, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: +84-(0)292-3838262 | 3872160 | 3872283 | Fax: +84-(0)2923-872190